Kaitsealast
 • Luitemaa looduskaitseala peamine kaitse-eesmärk on kaitsta Edela-Eesti ranniku- ja loodusmaastikku. Kaitseala loodi 2000. aastal pindalaga 11 301,3 ha.
 • Rannametsa luitestik on 5000 aastat vana Litoriinamere rannajoon. Rannametsa luited on valitud Pärnumaa loodussümboliks.
 • Rannametsas asuvad Eesti kõige kõrgemad luited: Tõotusemägi (29 m) ja Tornimägi e Sõjamägi (34 m).
 • Soometsa luitestik on 9500 aastat vana Antsülusjärve rannajoon.
 • Tolkuse raba vanuseks on hinnatud 8000 aastat, turbakihi paksus on 5 m, Eesti oludes rekordiline aastane turbakihi juurdekasv 1,6 - 1,9 mm.
 • Looduskaitseala eriti väärtuslikeks kooslusteks on rannaniidud, mida kaitsealal hooldatakse rohkem kui 600 ha.
 • Häädemeeste niidu-kuremõõga kasvuala on Euroopa suurimaid.
 • Kaitsealal leidub ainus väljaspool Põhja-Eesti paekallast teadaolev mets-kuukressi kasvukoht.
 • Kaitsealustest liikidest on tähelepanuväärsemad metsis, must-toonekurg, kassikakk, karvasjalg-kakk, jäälind, kõre ja kivisisalik.
 • Kaitseala rannaniitudel peatub rändel 15 000 valgepõsk lagle ja 3000 suur-laukhane ja rabahane.
 • Luitemaa looduskaitseala on tunnustatud ka rahvusvaheliselt. Kaitseala on rahvusvahelise tähtsusega märgala ehk Ramsari ala, kuulub Natura 2000 võrgustiku loodus- ja linnualade hulka ning on läbirändavate lindude rohkuse tõttu ka rahvusvahelise tähtsusega linnuala (IBA).
 • Luitemaa looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet.

Võiste rannaniit. Foto: Merike Palginõmm