Külastusvõimalused
RANNAMETSA-TOLKUSE LOODUSE ÕPPERADA
• Algus ja lõpp: Tallinn-Pärnu-Ikla mnt 162 km asuva parkla infostendi juures.
• Parkla: 10 autole või 3 bussile.
• Lõkkekoht: teisel pool maanteed Tõotusemäel.
• Pikkus: 2,2 km, osaliselt laudtee.
• Varustus: infostendid eesti ja inglise keeles, puhkekohad, ujumisvõimalus, vaatetorn. 
• Märksõnad: jalgsi matkamine, palumännik, luited, liivikud, älved, laukad, laukajärv, raba.
• Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus.
 
Rada on ringikujuline, mille läbimiseks kulub 1,5-2 tundi. Rada kulgeb Tolkuse rabas ja piki luiteharja, millel on vaatlustorn. Tornimäe tornist avaneb vaade merele, rabale ja metsadele.
 
Tähelepanu!
Alates 1. juunist 2022 on seoses rekonstrueerimistöödega Rannametsa-Tolkuse looduse õpperada ja vaatetorn külastamiseks suletud! Tööde valmimise tähtaeg on aprill 2023.
Looduses liikumiseks palun kasutage teisi alternatiivseid piirkonna loodus-ja matkaradu.
 
Rannametsa-Tolkuse looduse õpperajal. Fotod: Merike Palginõmm
 
TÕOTUSEMÄE LÕKKEKOHT
• Asukoht: Tallinn-Pärnu-Ikla mnt 162 km asuva parkla parempoolsel luitel.
• Parkla: 10 autole või 3 bussile.
• Varustus: pingid, kaetud lõkkease grillrestiga, lõkkepuud. 
• Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus.
TORNIMÄE(e SÕJAMÄE) VAATETORN
• Asukoht: Rannametsa-Tolkuse looduse õpperada.
• Kõrgus: 18 m.
• Lisateave: torni on lubatud korraga kuni 20 inimest. 
• Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus.
 
Tõotusemäe vaatetorn paikneb Rannametsa-Tolkuse looduse õpperaja luiteharjal. Tornist avaneb suurepärane vaade merele, metsadele, luidetele ja rabale. Ilusa selge ilma korral on meres näha Manilaid, Sorgu ja Kihnu saar. 
 
PIKLA RANNIKU VAATLUSPLATVORM
• Asukoht: Tallinn-Pärnu-Ikla mnt Kaasiku bussipeatusest keera paremale, mere poole.
• Parkla: 3 autole.
• Kõrgus: madal vaatlusplatvorm.
• Märksõnad: hea koht linnuvaatluseks, suurepärane vaade rannikumerele.
• Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus.
Hea võimalus rändeperioodil erinevaid veelinde vaadelda. 
Liigid: väike- ja laululuik, viu- ja sinikael-part, sõtkas, väikekoskel, vöötsaba-vigle, mudatilder, merikotkas jt
 
PIKLA TIIKIDE LINNUVAATLUSTORN
• Asukoht: Tallinn-Pärnu-Ikla mnt Kaasiku bussipeatusest keera paremale, mere poole.
• Parkla: 3 autole.
• Kõrgus: madal vaatlustorn.
• Märksõnad: hea koht linnuvaatluseks, vaade tiikidele ja rannaniidule.
• Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus.
 
Hea võimalus lisaks veelindudele teha tutvust rannaniitudele iseloomulike liikidega.
 
INFOTAHVLID
 
Lisaks Rannametsa-Tolkuse looduse õpperaja ja Tõotusemäe 
kolmele infotahvlile on Luitemaa looduskaitseala tutvustamiseks paigaldatud viis infotahvlit: Võiste ja Häädemeeste alevikus, Pulgojal, Soometsa külamaja juures ning Sooküla kõre elupaigas.
Infostendid annavad hea ülevaate Luitemaa kaitsealast ja on varustatud kaardiga.
 
VIIDAD
Luitemaa looduskaitsealal on kolm viita:
• 2 viita Häädemeeste rannaniidule Pulgojas.
• 1 viit Häädemeeste rannaniidule Häädemeeste seltsimaja juures.