Kontaktid

Keskkonnaameti Otepää kontor, Kolga tee 28, Otepää, 67405 Valgamaa

Keskkonnaameti üldkontakt: tel 662 5999, info@keskkonnaamet.ee. Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Kui märkate rikkumisi kaitsealal või abi vajavaid loomi, teavitage sellest riigiinfo telefonil 1247.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem. Keskkonnaameti klienditoe ja korduma kippuvate küsimustega saab lähemalt tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.

 

Otepää looduspargiga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid


Looduskasutuse osakonna spetsialist

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal, hoiualal

Maret Voolaid, tel 5906 4927, maret.voolaid@keskkonnaamet.ee


Metsaosakonna metsahoiu spetsialist

Kaitsealused metsad (Otepää looduspark), majandusmetsad Otepää vallas (väljaspool kaitseala)

Henri Heimola, tel 5865 0967, henri.heimola@keskkonnaamet.ee


Loodushoiutööde büroo spetsialist

Liigikaitse, kaitsekorralduslikud tegevused

Tarmo Evestus, tel 530 88511, tarmo.evestus@keskkonnaamet.ee


Maahoolduse büroo spetsialist

Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine

Kadri Vellama, tel 5340 8012, kadri.vellama@keskkonnaamet.ee


Looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist

Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

Kaisa Triin Tomak, tel 5901 5907, kaisa.tomak@keskkonnaamet.ee


Keskkonnateadlikkuse spetsialist

Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused, kodulehe haldamine, looduskeskuse haldamine

Margit Turb, tel 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee


 

Riigimetsa Majandamise Keskuse töötajate kontaktid

Jüri Ketner, loodusvaht, tel 525 5929

Malle Oras, külastusala  juht, tel 516 9845, malle.oras@rmk.ee

Risto Sepp, Valgamaa metsaülem, tel 513 0147, valgamaa@rmk.ee


Kui märkate katkist või lõhutud kaitseala tähist, andke sellest koos täpse kaardi või koordinaatidega teada e-posti aadressil rmk@rmk.ee.Otepää looduspargi matkaradade, puhkekohtade ja Harimäe vaatetorni haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Loe külastusvõimalustest lähemalt leheküljelt Loodusega koos. Lisaks külastuskorraldusele korraldab RMK riigimaadel metsade majandamist ja looduskaitsetöid. RMK tegevustest looduskaitse valdkonnas saab ülevaate RMK kodulehelt.