Kaitsekord

Vooremaa maastikukaitseala moodustati 1964. a. Vastavalt kaitse-eeskirjale on kaitseala peamine eesmärk suurvoorte, pärandmaastike ning sealse looduse mitmekesisuse kaitsmine, uurimine ja tutvustamine. Maastikukaitseala maa-ala jaguneb kolmeks rangema kaitsekorraga sihtkaitsevööndiks (Soitsjärve, Ehavere ja Nava), mis on jäetud looduslike protsesside meelevalda ja kus majandustegevust ei toimu. Ülejäänud ala on leebema kaitsekorraga Vooremaa piiranguvöönd.

Piirangud tegevusele tulenevad looduskaitseseadusest ja Vooremaa maastikukaitseala kaitse-eeskirjast, mis on leitav Riigi Teatajast. Kaitsealal toimuvate tööde-tegevuste planeerimise aluseks on rakenduslik tegevusplaan ‒ Vooremaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava. Kehtiv kaitsekorralduskava on koostatud aastateks 2012–2021 ning on leitav Keskkonnaameti kodulehelt.