Külastaja meelespea
 • Tutvu enne kaitseala külastamist tutvuda kaitseala kaitse-eeskirjaga;
 • püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata ja säilita siin valitsev vaikus;
 • looduses liikudes järgi igaüheõigust ja head tava, tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks on vajalik omaniku luba;
 • Ehavere sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste viibimine 15. märtsist kuni 31. augustini.
 • mootorsõidukitega liikle ja pargi selleks ettenähtud kohtades. Ohutuse tagamiseks palume sõita kruusateedel mõõduka kiirusega;
 • kaitsealal võid korjata marju, seeni ja muid metsaande välja arvatud Ehavere sihtkaitsevööndis liikumispiirangu ajal;
 • üle 75 osalejaga rahvaürituste korraldamiseks on vaja Keskkonnaameti nõusolekut;
 • kaitseala on lubatud jahipidamine, va linnujaht;
 • kalapüük on lubatud vastavalt kalapüügiseadusele;
 • kaitseala veekogudel võid sõita mootorita ujuvvahendiga, välja arvatud Saadjärvel, kus mootoriga ujuvvahendiga sõitmine on lubatud Keskkonnameti nõusolekul;
 • Saadjärvel on kaitseala valitseja nõusoleku lubatud mootoriga sõidukiga liiklemine ka jääl, teistel veekogudel mootorsõidukiga jääle minna ei tohi;
 • telgi ja tee lõket ainult selleks ette valmistatud ja tähistatud kohtades. Õuemaal on telkimine ja lõkke tegemine lubatud maaomaniku loal;
 • looduses liikudes hoia koer rihma otsas.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonil 1247.

Hädaabinumber on 112.

Rebasekutsikad. Foto: Remo Savisaar