Lahemaa 50 kaartidel

Keskkonnaagentuur avaldas traditsioonilise looduskaitse ülevaate kaardiloo, kuhu sel aastal, pühendatuna Lahemaa rahvuspargi 50. juubelile, on lisatud eripeatükk koos kaardiga Lahemaa rikkaliku kultuuripärandi kohta. Kaardil on esitatud info nii rahvuspargi territooriumil asuvate kaitsealuste üksikobjektide ja mõisaparkide kui ka pärandkultuuriobjektide, arhitektuuriväärtuste ja traditsioonilise maakasutuse ning asustusstruktuuri kohta. Linkhttps://bit.ly/3bhrBZ7