RMK Ojaäärse Nature House

59.507856579121, 25.972303032941

Võsupere village Haljala parish 45402 Lääne-Viru county