Noored looduskaitsjad

Igal aastal toimuvad kõigis Eesti rahvusparkides noore looduskaitsja ehk Junior Rangeri kursused. Kursuste eesmärgiks on suurendada noorte keskkonna- ja loodusteadlikkust, süvendada juba olemasolevat loodushuvi ning luua ja arendada noorte koostöövõrgustikku rahvusparkide ümber.

Noore looduskaitsja programmi algatajaks on Euroopa Kaitsealade Liit (EUROPARC Federation). Algatuse eesmärgiks on leida noori aktiivseid inimesi, kes huvituvad loodusest ja tunnevad vastutust Euroopa loodusväärtuste säilimise eest ning soovivad kaasa rääkida Euroopa arengutes. Nii nägigi aastal 2002 ilmavalgust üleeuroopaline kursus Junior Ranger. Aastal 2004 toimus esimene Eesti noore looduskaitsja kursus, mis leidis aset Lahemaa rahvuspargis. Nüüdseks on aga programmiga liitunud kõik Eesti rahvuspargid.

Aasta jooksul toimub kokku kolm kursust; suvine põhikursus ning jätkuseminarid sügisel ja kevadel. Kursustel antakse edasi erinevaid looduskaitselisi teadmisi ja praktilisi oskusi ning luuakse alutelu keskkonnaprobleemidest ja võimalikest lahendustest. Tähelepanu saab ka rahvusparkide kultuuripärand ja sealne kogukond; seda tihti talgutööde või käsitööseminaride käigus. Kaitsealade töötajad mõistavad, et jagatd kogemused ja teadmised on vajalikud noortele kui potentsiaalsetele looduskaitse korraldajatele tulevikus.

Lisaks teadmistele ja oskustele pakuvad kursused noortele ka võimaluse tutvuda uute sõpradega ning leida sarnase maailmavaatega inimesi. Kõigele lisaks saavad igal aastal kaks kursusel osalenut võimaluse esindada Eestit rahvusvahelises Junior Ranger laagris, mida korraldatakse igal aastal erinevas riigis.

Vaata lisateavet rahvusvahelise programmi kohta Euroopa Kaitsealade Liidu kodulehelt.

Lahemaa noored looduskaitsjad putukajahil. Foto: Kerli Kõue

Kes, kui palju ja kuidas saavad osaleda?

  • Suvistel kursusel saavad osaleda 6.-12. klassi loodushuvilised noored, kes elavad rahvuspargi territooriumil või selle vahetus läheduses, on osalenud loodusteaduste viktoriinidel, aineolümpiaadidel ja/või on tõelised loodushuvilised.
  • Jätkuseminaridel saavad osaleda kõik, kes on varasemalt võtnud osa kursustest ja/või jätkuseminaridest.
  • Suvistel kursustel saab osaleda igas rahvuspargis kuni 20 noort ning sügis- ja kevadjätkuseminaridel kuni 15 noort loodushuvilist.
  • Kursustel kandideerimiseks tuleb esitada motivatsioonikiri, mille alusel valitakse välja osalejad.

Kursuseid korraldab Keskkonnaamet, toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lahemaa rahvuspargis on noore looduskaitsja kursuste kontaktisikuks Enri Uusna, enri.uusna@keskkonnaamet.ee,  tel.5304 7344.