Lahemaa juubelikonverents 31.05.-01.06.

Konverents Lahemaa rahvuspark 50: loodus ja kultuur, minevik ja tulevik

Conference Lahemaa National Park 50: Nature and Culture, Future and Past

 

Link konverentsile https://worksup.com/app#id=LAHEMAA50


Lahemaa rahvuspargi juubeliaasta kesksemaks ürituseks on 31. mail veebis ja 1. juunil Palmse mõisas ja veebis toimuv rahvusvaheline konverents “Lahemaa rahvuspark 50: loodus ja kultuur, minevik ja tulevik”. Esimesel päeval oodatakse esinejaid nii Europarc föderatsioonist, Euroopa Komisjonist, IUCN-st, ICOMOS kultuurmaastike komiteest, kes räägivad praegusel ajal kõige aktuaalsematest teemadest nagu elurikkuse kadu ja elurikkuse strateegia, looduse hüved ja nende hindamine, kultuurmaastike kaitsest, kaitsealade haldamisest. 1. juunil on kõne all Lahemaa rahvuspargi väärtused läbi aja, nii ajalooline vaade kui ka päevakohased teemad looduse ja kohaliku elulaadi, pärandikogukondade kaitses. Esinevad uurijad haridus- ja teadusasutustest, eksperdid ja kohalikud elanikud, kes on Lahemaa väärtuste eest hea seisnud. Peakorraldaja keskkonnaamet, kontaktid Maret Vildak ja Ave Paulus. Konverents toimub Palmse mõisas (koostöös SA Virumaa Muuseumidega) ja veebis, on kakskeelne sünkroontõlkega, hübriidkonverents.

Environmental Board of Estonia in cooperation with the Ministry of Environment, Tartu University and University of  Life Sciences, Lahemaa National Park Cooperation Council, Europarc Federation, European Commision, IUCN and  ICOMOS organises international conference Lahemaa National Park 50: Nature and Culture, Future and Past in 31.05-1.06  in Lahemaa National Park and web. The conference is dedicated to Lahemaa National Park’s 50th anniversary. The cooperation of nature conservation and man is important in Lahemaa national park: natural and cultural values are preserved with the help of local residents. The rules of protection help ensure the preservation of traditional land cover and use of land, settlement structure and the traditional features of natural and cultural heritage landscapes. The national park plays an important part in preserving an area in the coast of Northern Estonia where forested areas are largely unmanaged, juniper copses and other heritage communities are managed and where attention is paid to preserving and restoring cultural values. The national park is outstanding in Estonia and in Europe for its large number of erratic boulders and blockfields.

Contacts of the organisers: Maret Vildak maret.vildak@keskkonnaamet.ee

  Ave Paulus ave.paulus@keskkonnaamet.ee

 

KONVERENTSI PROGRAMM /PROGRAMME OF THE CONFERENCE

 

31. mai 

Veebis ja Palmses, töökeel inglise keel, eestikeelne sünkroontõlge.

 In Web and in Palmse. In English. Translation to Estonian.

Moderaator/Moderated by  Leelo Kukk, Keskkonnaameti peadirektori asetäitja/ Deputy General Director Field of living nature of the Environmental Board of Estonia

10.00-10.10 Tõnis Mölder, keskkonnaminister/Minister of the Environment. Avasõnad. Welcome words 

10.10-10.40 Riho Kuppart, Keskkonnaameti peadirektor/ Director General of the Environmental Board of Estonia.  Looduskaitsest Eestis / Nature protection in Estonia

10.40-11.20 Ignace Schops Europarc Föderatsiooni president/the President of the Europarc Federation. Elu loomus. The Nature of Life

11.20-11.40 kohvipaus/coffee break

11.40-12.20 Stefan Leiner. Euroopa komisjon/ European Commission. 50 aastat Lahemaa rahvusparki Euroopa Liidu uue elurikkuse strateegia 2030 kontekstis.  Celebrating 50 years of Lahemaa National Park in the context of the EU Biodiversity Strategy for 2030”

12.20-13.00 Thierry Lefebvre IUCN. IUCNi roheline nimekiri: edu saavutamine looduskaitses. IUCN Green List: Achieving success in nature conservation

13.00-14.00 lõuna/lunch

Moderaator/Moderated by Riin Alatalu, ICOMOS asepresident/ICOMOS vice president

14.00-14.40 Patricia O´Donnell, ICOMOS IFLA kultuurmaastike komitee/Scientific Committee of Cultural Landscapes. Kultuurmaastike kaitse väljakutsed kliimamuutustes. Challenges of Climate Change in the Cultural Landscapes.

14.40-15.20 Peter Bille Larsen, IUCN, Genfi ülikool/IUCN, University of Geneva. Õigustekeskne kaitsealade valitsemine ja kaitsekorraldus. Rights-Based Approaches in protected areas and heritage management: some lessons and questions?

15.20-15.40 kohvipaus/coffee break

15.40-16.20 Nikoleta Jones. Cambridge'i ülikool/University of CambridgeEuroopa kaitsealade sotsiaalsete mõjude uurimine. Exploring the social impacts of European Protected Areas.

16.20-17.00 Birutė Valatkienė, Projekti koordinaator/Project manager. Austėja Švedkauskienė, BGI Consulting. Natura 2000 võrgustiku alade sotsiaal-majandusliku kasu hindamine: Leedu juhtum.  Socio-economic Benefit Assessment of the Natura 2000 Network: Case of Lithuania.

 

1. juuni. 

Palmse mõisas ja veebis (hübriid). Töökeel eesti keel, inglisekeelse sünkroontõlkega

In Palmse manor and in web (hybrid). In Estonian. Translation to English.

Moderaator/moderated by Hanno Zingel, Keskkonnaministeeriumi looduskaitse nõunik/Councellor of the Ministry of Environment

9.00 - 9.30 Teet Koitjärv, Lahemaa rahvuspargi kauaaegne asedirektor/former Deputy Director of the Lahemaa National Park; Arne Kaasik, Lahemaa rahvuspargi kauaaegne direktor/former Director of the Lahemaa National Park. Lahemaa rahvuspargi loomisest. Foundation of the Lahemaa National Park.

9.30-10.00 Asko Lõhmus, Tartu ülikool/University of Tartu. Kaitsealade kaitse tõhusus (täpsustub)/Effectiveness of protected areas (the theme will be specified)

10.00-10.30 Aveliina Helm. Tartu ülikool/University of Tartu. Ökosüsteemide seisundi ja ökosüsteemiteenuste üleriigiline hindamine ja kaardistamine – ELME projekt. /Mapping and assessment of Estonian ecosystems and related ecosystem services

10.30-11.00 Kohvipaus/coffee break

11.00-11.30 Jüri-Ott Salm ja Marko Kohv, ELF/Estonian Fund of Nature. Sootaastamistööd Laukasoos /Restoration work at Laukasoo mire

11.30-12.00 Martin Kesler,   Tartu ülikool/University of Tartu. Lahemaa jõgede tähtsusest ohusatud siirdekaladele/ The importance of Lahemaa rivers for endangered migratory fishes

12.00-12.30 Katrin Kaldma, Keskkonnaamet/Environmental Board of Estonia; Kunnar Klaas, RMK/State Forest Management Centre. Looduse taastamine - kas me oskame seda?/Restoring the Nature - can we do it?

12.30-13.00 Georg Martin. Tartu Ülikool, Eesti mereinstituut/University of Tartu, Estonian Marine Institute. Looduskaitse merel - Merekaitsealad kui vahend loodus- ja keskkonnakaitseliste eesmärkide saavutamiseks/ Nature conservation at sea - Marine Protected Areas as instrument to achieve conservation and environmental targets 

13.00-14.00 Lõuna/lunch

Moderaator/moderated by prof Kalev Sepp, Maaülikool/University of Life Sciences of Estonia

14.00-14.30 Kaisa Linno, Kristiina Tänavsuu, Ingeldrin Aug. Lahemaa mälumaastikud - kohalike vaatenurk. Lahemaa memoryscapes - local perspective. 

14.30-15.00 Tarvi Velström, Marti Hääl, Artur Talvik. Lahemaa rannakalandusest ja merekultuurist - kohalike vaatenurk. Lahemaa traditional fisheries and maritime culture - local perspective. 

15.00 -15.30 Kalev Sepp, Diana Pärna, Imbi Jäetma, Pille Tomson, Maaria Semm. Lahemaa kohalikud kogukonnad ja elulaad, karjakasvatus - kohalike vaatenurkLahemaa traditional agriculture - local perspective.

15.30-16.00 kohvipaus/coffee break

16.00-16.30 Ave Paulus. Keskkonnaamet/Environmental Board of Estonia. Lahemaa kultuuripärand ja kliimamutused. Lahemaa Cultural Heritage Facing Climate Change.

16.30-17.00 Fredi Tomps, kauaaegne Lahemaa arhitekt/former Architect of the Lahemaa National Park. Lahemaa rahvusliku pärandi väljakutsed Nõukogude ajal. Challenges of Lahemaa national heritage during Soviet times.  

17.00 Keskkonnaameti tänab Lahemaa rahvuspargi sõpru. Environmental Board of Estonia thanks friends of the Lahemaa National Park

18.00 Keskkonnaameti vastuvõtt Palmse mõisa härrastemajas. Official reception in the Palmse manor main building.

Registreerumine veebikonverentsile/Registration to web conference https://forms.gle/CKusLMvBvtPK3FTw7

PS! 1. juunil Palmse mõisas konverentsil osalejatele saadetud kutsed, sellel lingil registreeruma ei pea.

 

Tuul