Lahemaa 50 juubelilogo kasutamine

Lahemaa 50. juubeli auks on rahvuspargi logost kujundatud ka juubelilogo. Nagu ikka, on Lahemaa logo läbivaks elemendiks tammelehed. Nende vahele põimunud lõpmatus ∞ on omadus, mis seisneb piiramatuses ja kestvuses, millel pole ruumilist ega ajalist piiri.

Lahemaa rahvuspargi logo autor on Asko Künnap. Juubelilogo edasiarenduse kujundas Heiko Unt.

Lahemaa 50 logo

Kasutades rahvuspargi logo oma tootel või üritusel antakse edasi sõnum, et tegija väärtustab ja hoiab rahvusparki – nii sealset loodust kui ka säästliku tegutsemise põhimõtteid.

Lahemaa rahvuspargi juubelilogo (eesti ja ingl k) kasutamiseks palume saata Keskkonnaametile taotlus (info@keskkonnaamet.ee).

Lahemaa juubelilogo kasutamise juhend (pdf, suurus 292 kb)

Vabas vormis võiks lühidalt kirjeldada, millise ürituse või tootega on tegemist ning kuidas see toetab rahvuspargi kaitse-eesmärke. Keskkonnaametil on õigus mitte lubada logo kasutamist, kui selle kasutaja või ürituse põhimõtted ei vasta rahvuspargi kaitse-eesmärkidele.