Kaitsekord

Lähtuvalt Viidumäe looduskaitseala kaitse-eeskirjast on kaitseala peamine eesmärk kaitsta Lääne-Saaremaa kõrgustiku piirkonnas paiknevat mitmekesist looduskompleksi ning sealseid kaitsealuseid liike, kooslusi ja elupaiku.

Viidumäe looduskaitseala jaguneb vastavalt kaitsekorrale:

  • 2 loodusreservaadiks (kogupindalaga 140,9 ha);
  • 16 sihtkaitsevööndiks (kogupindalaga 2311,7 ha);
  • 3 piiranguvööndiks (kogupindalaga 158,5 ha).

Piirangud tegevusele tulenevad looduskaitseseadusest ja Viidumäe looduskaitseala kaitse-eeskirjast. Tööde-tegevuste planeerimise aluseks on kaitseala kaitsekorralduslik dokument ‒ Viidumäe looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024.