Külastajale

Viidumäe looduskaitseala pakub võimalusi matkamiseks ning looduse nautimiseks. Soovitame alustada tutvumist piirkonnaga Viidumäe looduskeskusest, kus on võimalik tutvuda looduskaitseala väärtusi ja ajalugu tutvustava püsinäituse ning infomaterjalidega. Püsinäitus on avatud aastaringeselt igapäevaselt. Astu julgelt sisse!

Parkla juurest saavad alguse kolm õpperada: Audaku, Allikasoo ja Viidumäe. Parklast umbes 700 meetri kaugusele jäävale Raunamäe vaatetornist avaneb kaunis vaade Lääne-Saaremaale. 

Viidumäe looduskaitseala kohta leiad infot Saare maakonna loodusväärtuste trükisest

Viidumäe õpperajad pakuvad looduse nautimise võimalust igal aastaajal. Foto: Allar Liiv