Külastusvõimalused

ALLIKASOO ÕPPERADA

 • Algus ja lõpp: Viidumäe looduskaitseala parkla
 • Pikkus: 2,8 km
 • Tähistus: suunaviidad, sinised värvimärgid puudel 
 • Märksõnad: jalgsimatkamine, allikasoo, allikad, Antsülusjärve rannaastang, rannavallid.
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus

Umbes tunniajalist jalutuskäiku pakkuv vaheldusrikas rada jääajast pärinevate astangute ja lubjarikaste allikaliste soolapikeste vahel. Raja alguses

AUDAKU ÕPPERADA

 • Algus ja lõpp: Viidumäe looduskaitseala parkla
 • Pikkus: 2,8 km
 • Tähistus: suunaviidad, sinised värvimärgid puudel 
 • Märksõnad: jalgsimatkamine, madalsoo, metsakooslus, puisniit, kivikülv
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus

Audaku õpperada läbib Lääne-Saaremaa kõrgustikule iseloomulikke kooslusi ja mitmeid metsatüüpe. Liigirikka madalsoolaigu saab ületada laudteel.

NB! Audaku matkarada võib vihmaperioodil olla malamates kohtades märg. 

VIIDUMÄE ÕPPERADA

 • Algus ja lõpp: Viidumäe looduskaitseala parkla
 • Pikkus: 1,6 km
 • Tähistus: suunaviidad
 • Märksõnad: jalgsimatkamine, Antsülusjärve rannaastang, Tondirada, metsakooslus, vaigutatud männid.
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus

Viidumäe õpperada kulgeb läbi Antsülusjärve ranna-astangul asuvate metsakoosluste.

RAUNA VAATETORN

 • Asukoht: Rauna puhkekoht
 • Kõrgus: 26 meetrit, 80 trepiastet.
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus
 • Lisateave: Torni on lubatud korraga kuni 6 inimesel. 

Rauna vaatetorn paikneb Raunamäel, kust avaneb vaade Saaremaa metsaseimale piirkonnale ja läänerannikule, lisaks paistab Vilsandi tuletorn, Kihelkonna kirikutorn. Hea nähtavuse korral võib näha ka Kuressaare lossi, Sõrve poolsaart ja isegi Kõpu majakat.

Allikasoo õpperajal. Foto: Karl Jakob Toplaan