Juhtgrupi koosolekud

Siin on võimalik tutvuda Lahemaa rahvuspargi koostöökogu juhtgrupi koosolekute protokollide ja lisamaterjalidega aastate kaupa:

2018

13.08, 21.08, 05.09 ja 11.09 IUCN Green List standardi testvormi arutelu

Esitasime Lahemaa rahvuspargi IUCN Green List standardi kohaldamiseks Natura 2000 võrgustiku aladele testalaks. IUCN Green List on ülemaailmne standard, võrdlemaks kaitsealade haldamise tõhusust ja jätkusuutlikkust. Hinnatakse head valitsemistava, kaitsekorra ja haldamise tõhusust ning kaitse tulemuslikkust. Kokku on välja töötatud 17 kriteeriumi, mida hinnatakse 48 näitaja alusel. Testalad, sh Lahemaa rahvuspark, valiti välja taotluste alusel, arvestades, et oleks esindatud erinevad piirkonnad ja erineva taustaga kaitsealad. Saame anda oma panuse IUCN standardi koostamisse, aga ühtlasi ka ekspertide abiga analüüsida, kuivõrd Lahemaa rahvuspargi haldamine standardile vastab.

Standardi testvormi arutamisele oli kutsutud ka koostöökogu juhtgrupi liikmed.

Testvorm, mille saatsime IUCNle analüüsimiseks:

IUCN Green List standardi testvorm (ingl k)

08.03.2018 koos lisamaterjalidega:

2017

27.09.2017

2015

27.01.2015 koos lisamaterjalidega:

2014

14.10.2014

09.06.2014

30.05.2014

11.03.2014

2013

27.09.2013 koos lisamaterjalidega:

2011

19.12.2011

15.06.2011

11.05.2011

16.03.2011

11.02.2011

2010

23.09.2010