Infomaterjalid

Mukri looduskaitseala kaitse-eeskiri.
Mukri looduskaitseala andmed Eesti Looduse Infosüsteemis (EELIS).
Artikkel Mukri rabast Eesti Looduses juuni - juuli 2011, Reet Kristian, Kalev Tihkan On maa, aga ei kanna, on vesi, aga sõuda ei saa
Ülevaade Mukre turbaalast.
Video Mukri raba vaatetornist ja matkarajast.
Uue vaatetorni avamine 2018
Mukri maastikukaitseala õpperajast Eesti Looduses, mai 2013, lk 71.  
Oandu-Ikla matkatee voldik lk 18-19, Tillniidu lõkkekoht – Mukri lõkkekoht.