Külastajale

Mukri looduskaitsealal on head võimalused aktiivseks puhkuseks looduses.
Siin on 2,5 km pikkune loodusrada, mis on:

  • Raplamaa ainsa, 14,5 m kõrguse vaatetorniga;
  • Eidapere järve ääres, kus on kaks ujumisplatvormi;
  • katusealuse, ettevalmistatud lõkkekoha, kuivkäimla ja suurema parklaga matkaraja ida- ehk Vändra/Võidula-poolses alguskohas; 
  • Oandu-Ikla matkatee (370km) osa.

Mukri loodusrajal on liikumist võimalik alustada kolmest kohast: 
          1. matkaraja Eidapere-poolsest algusest, kus on ruumi kuni 5 sõiduauto parkimiseks; 
          2. matkaraja Võidula-poolsest algusest, parkida saab kuni 10 sõiduautot/kaks bussi; 
          3. raja keskosast, kus vaatetorni ja järveni saab otse kruusateelt. 

 

RADA POLE RINGNE!
 

Lähedal asuvast Lokuta puhkekeskusest (8,5km) saab tellida gruppidele toitlustust nii puhkekeskuses kohapeal kui raba servas oleva katusealuse ja lõkkeplatsi juurde. Ööbimine gruppidele alates 20 inimesest. Täpsem info ja kontaktid siin.

Järvakandi klaasimuuseum asub Mukri loodusrajast 11km kaugusel. 
Tutvu teiste Kehtna valla vaatamisväärsustega, aktiivse puhkuse ning majutusvõimalustega.