Kontaktid

Keskkonnaameti üldkontakt: tel 662 5999, info@keskkonnaamet.ee. 
Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Kui märkate kaitsealal rikkumisi, teavitage sellest riigiinfo telefonil 1247.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem.
Klienditeeninduse üldise korraldusega saab tutvuda lähemalt Keskkonnaameti kodulehel.


Mukri looduskaitsealaga seotud Keskkonnaameti töötajad

Looduskasutuse osakonna spetsialist

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal

Olavi Randver, tel 525 4935, olavi.randver@keskkonnaamet.ee 


Maahoolduse büroo spetsialist

Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine

Annaliisa Kaaremaa, tel 5688 4341, annaliisa.kaaremaa@keskkonnaamet.ee 


Loodushoiutööde büroo spetsialist

Liigikaitse, kaitsekorralduslikud tegevused

Liisu Aulik, tel 5692 4060, liisu.aulik@keskkonnaamet.ee


Keskkonnahariduse peaspetsialist

Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused, kodulehe haldamine

Maarika Männil, tel 5328 5846, maarika.mannil@keskkonnaamet.ee 


 

Mukri looduskaitseala külastuskorraldusega tegeleb RMK

Kontaktid: tel 526 1924; e-post: info.soomaa@rmk.ee

Kui märkate katkist või lõhutud kaitseala tähist, andke sellest koos täpse kaardi või koordinaatidega teada e-posti aadressil rmk@rmk.ee. Loe külastusvõimalustest lähemalt leheküljelt Loodusega koos. Lisaks külastuskorraldusele korraldab RMK riigimaadel metsade majandamist ja looduskaitsetöid. RMK tegevustest looduskaitse valdkonnas saab ülevaate RMK kodulehelt.