Koostöökogu

Rahvusparkide koostöökogu on nõuandev kogu kaitseala valitsejale rahvuspargi kaitse-eesmärkide täitmisel. 

6. mail 2013 kinnitati Vilsandi rahvuspargi koostöökogu statuut (pdf, 338 kB).

Koostöökogu töös osalevad järgmised Keskkonnaameti töötajad:

  • Jaak Haamer - Saaremaa büroo juhataja;
  • Kadri Hänni - looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist Saare maakonnas;
  • Kaja Lotman – looduskasutuse osakonna nõunik;
  • Krista Kallavus – looduskasutuse osakonna kultuuripärandi spetsialist Saare maakonnas;
  • Maarja Nõmm – loodushoiubüroo vanemspetsialist Saare maakonnas;
  • Allar Liiv - looduskasutuse osakonna spetsialist Saare maakonnas;
  • Gunnar Raun –  looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist Saare maakonnas;
  • Mahe Metsalu – keskkonnahariduse büroo spetsialist Saare maakonnas;

Koostöökogu tööd korraldab looduskasutuse osakonna kultuuripärandi spetsialist Krista Kallavus.

Vilsandi rahvuspargi koostöökogu osalejad 05.09.2013. Foto: Deisi Juns