58.332947077877, 22.021526098251

Keskajast pärinevat Kihelkonna-Loona mõisa (saksa k Kadvel) on esmakordselt mainitud 1506. aastal. Mõisa peahoone kohal paiknes keskajal vasallilinnus, mille müüre on säilinud hoone keldriosas. 17. sajandil püstitati keskse mantelkorstnaga ühekorruseline peahoone. 1785. aastal ehitati hoone põhjalikult ümber, lähtudes baroki nõuetest. Ka kõrvalhooned kujundati klassitsismile kohaselt. 1997. aastal renoveeritud mõisahoones asuvad praegu külalistemaja ja restoran.