Noored looduskaitsjad

Soomaa noored looduskaitsjad 

Kõigis kuues Eestimaa rahvuspargis toimuvad Eestimaa rahvusparkide noore looduskaitsja Junior Ranger kursused. Kursuste eesmärgiks on suurendada noorte keskkonna- ja loodusteadlikkust ning luua ja arendada noorte koostöövõrgustikku rahvusparkide ümber.

Euroopa Kaitsealade Liit (EUROPARC Federation) algatas noore looduskaitsja programmi selleks, et leida noori aktiivseid inimesi, kes on huvitatud loodusest ja tunnevad vastutust Euroopa loodusväärtuste säilimise eest ning soovivad kaasa rääkida Euroopa arengutes. Europarci föderatsioon korraldab alates 2002. aastast üleeuroopalist noore looduskaitsja kursust Junior Ranger - esimesed kursused toimusid Saksamaal.  Eestis on kursusi korraldatud alates 2004. aastast. Esimesed kursused toimusid Lahemaa rahvuspargis.
Soomaa rahvuspark liitus projektiga 2015. aastal. 

Noore looduskaitsja suvise kursuse ja jätkuseminaride eesmärgiks on suurendada keskkonna- ning loodusteadlikkust noorte seas. Tutvutakse looduskaitse praktilise tööga, omandatakse teadmisi rahvuspargi taimestikust ja loomastikust ning arutletakse laiemalt, kuidas elada keskkonnaga kooskõlas. Kursusel osalenul on lootus esindada Eestit järgmisel aastal rahvusvahelises laagris, mida korraldatakse igal aastal erinevas riigis. Noored tutvuvad uute inimestega välisriikidest, kellega neil on sarnane maailmavaade. Üheskoos saab arutleda ja arendada ideid ning mõtteid, mis on kasulikud kohalikule kogukonnale ja loodusele laiemalt.
Noorte mõtted ja ideed on abiks ka kaitselade paremaks korraldamiseks. Kursuste raames tehakse töid, mis võivad aidata kaasa ohustatud liikide elupaikade parandamisele, säilitavad kultuuripärandit ning hoiavad elus traditsioone. Kaitsealade töötajad mõistavad, et nende kogemusi ja teadmisi on vaja jagada noortele, kui tulevastele looduskaitse korraldajatele.

Vaata lisateavet rahvusvahelise programmi kohta Euroopa Kaitsealade Liidu kodulehelt.

Soomaa noore looduskaitsja kursus 2017. Foto: Krista Kingumets

Kes, kui palju ja kuidas saavad osaleda?

  • Suvistel kursusel saavad osaleda 6.-12.klassi loodushuvilised noored, kes elavad rahvuspargi territooriumil või selle läheduses, kellel on seos rahvuspargiga, on osalenud loodusteaduste viktoriinidel, aineolümpiaadidel ja/või on tõelised loodushuvilised.
  • Jätkuseminaridel saavad osaleda kõik, kes on varasemalt võtnud osa kursustest ja/või jätkuseminaridest.
  • Suvistel kursustel saab osaleda igas rahvuspargis kuni 20 noort ning sügis- ja kevadjätkuseminaridel kuni 15 noort loodushuvilist.
  • Kursustel kandideerimiseks tuleb esitada motivatsioonikiri, mille alusel valitakse välja osalejad.

Kursuseid korraldab Keskkonnaamet, toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Soomaa rahvuspargis on noore looduskaitsja kursuste kontaktisikuks Maigi Säinas, 
maigi.sainas@keskkonnaamet.ee,  tel. 59059944.