Soomaa sündmused aastal 2019

 • 9. veebruar – Märgalade päevale pühendatud matk Soomaal, Ördi rabas
   
 • 12. veebruar – Arutelu haabjakultuuri võimalikust viimisest UNESCO maailmapärandi nimistusse
   
 • 24. veebruar – Eesti Vabariigi 101. Sünnipäeva tähistamine soomaa kogukonna ühismatkaga Upsi talu juurde. Fotod
   
 • 09. märts – Soomaa noorte looduskaitsjate jätkuseminar Tõramaal, lisaks looduskaitselistele töödele ja õpitubadele korrastati Kõpu-Jõesuu manatee ääres, Raudna jõe silla juures asetseva Jüri Riisi mälestustamme ümbrus võsast ning aidati Käära talu pererahvast küttepuude ladumisel. Fotod
   
 • 16. märts – Vaseliste õpituba Soomaa külastuskeskuses Tõramaal, juhendajaks Jane Nikolai. Fotod
   
 • 24.-25. märts – Soomaa naiste õppereis Haanjamaale; suitsusauna õpituba Mooska talus Eda Veeroja juhendamisel; maarjapäeva tähistamine rahvakombeid järgides. Fotod
   
 • 29. märts – Tõramaal Anneli Palo loeng Eesti metsade väärtustest
   
 • 06. aprill – Eesti esimene aerutamisfilmide festival Soomaa külastuskeskuses Tõramaal. Vaadata sai põnevaid sõudmise ja vees liikumisega seotud filme nii lähedalt kui kaugelt. Fotod
   
 • 26. aprill – Soomaa arhitektuuri õppepäev, mille viis läbi puusepp-restauraator Joosep Metslang. Külastati Upsi talu, Karuskose metsavahikordonit ja Karuskose Koskela majapidamist. Fotod
   
 • 1. mai – matk Liinoja ja Raismiku talude juurde, teejuhiks Liinojal, Navesti jõe ääres kasvanud Toivo Põldur. Fotod
   
 • 18. mai – Muuseumiöö Hüpassaares, meisterdamine ja paelte punumine (juhendajateks Krista Kingumets ja Sandra Urvak), Soomaa naiste käsitöönäitus; retk õhtusesse Kuresoosse helimustreid kuulama, giidiks Kaspar Leppik.
  Esemelise ajaloo ettekanne, Autor Sandra Urvak ja Fotod
   
 • 15. mai – Looduskaitsekuu matk Lemmjõe keelemetsas, giidiks Edu Kuill
   
 • 26. mai – Käära talus, Sandra külas linase särgi õmblemise kursus, juhendaja Eve Varik. Fotod
   
 • 2. juuni – Soomaa kohvikutepäev “Soomaalasele külla”, kodukohvikud, õpitoad ja näitused neljas Soomaa talus või keskuses; Tarmo Evestuse loeng aasta linnust öösorrist ja teistest öise eluviisiga lindudest; musitseerisid Mick Pedaja ja Angeelia.  Fotod
   
 • 17.-18. juuni – Soomaa noorte looduskaitsjate laager Hüpassaares. Oksa kõrtsi varemete puhastamine võsast, müüride puhastamine ja korrastamine; õnge tegemine ja kalapüük; öine matk Kuresoosse Kaspar Lepiku juhatusel; seiklusmäng ja putukahotelli tegemine Tipu Looduskoolis.
   
 • 20. juuni – Seminar “Riisa veemõõdupost 25”, mitmeid vaatenurki jõgede veetaseme mõõtmisele läbi ajaloo. Ettekanded Jana Põldnurgalt, Arvo Järvetilt, Elina Leinerilt ning Aivar Ruukelilt ja Algis Martsoolt
   
 • 26. juuni – linase särgi õmblemise kursus Käära talus, Sandra külas. Juhendaja Eve Varik
   
 • 13. juuli – Metsalaulupidu, suur regilaulude ühislaulmine Hüpassaares
   
 • 20. juuli – Soomaa vikatimees, vikatiga niitmise võistlus, pajupilli meisterdamini, haabjakultuuri tutvustamine. Juhendajateks Edu Kuill ja Aivar Ruukel
   
 • 23.-25. juuli – Soomaa koostöökogu õppereis Vilsandi rahvusparki ja Muhu saarele. Tutvumine kohaliku kultuuripärandi ja elulaadiga. Juhendajad Alliki Oidekivi ja Kadriann Saar, lisaks giidid Muhu muuseumis ja Mihkli talumuuseumis. Fotod
   
 • 28. juuli 2019 – Sandra küla kokkutulek Käära talus, “Pärna talu lõõtsapoisid” musitseerimas, lootsikumeister Aivar Ruukel tutvustamas haabjaid ning Pikkar Joandi kõnelemas Sandra küla ajaloost. Fotod
   
 • Terve suve vältel tehakse Soomaal, Sandra külas, Poldi talus haabjameister Aivar Ruukeli juhendamisel ühepuulootsikut. Tulevasteks lootsikumeistriteks on õppimas noormehed Uku-Laur ja Marek. Aasta lõpuks peaks Poldi haabjas valmis saama. Paaditegu on osa projektist tüürida ühepuulootsiku valmistamise ja kasutamise kultuur UNESCO maailmapärandi nimistusse. Fotod
   
 • 13. august 2019 - heinarõukude tegemise õppepõev Oksa puisniidul, juhendajaks Heiki Pärdi. Fotod
   
 • 16.-17. august 2019 – Haabjapäevad Soomaal: Kaido Kama loeng lootsikumeister Martin Tolbergist; kodukohvikute päev ja ühepuupaatide ilusõit Riisa külas.
  Fotod
   
 • 21.-22. september 2019 - Soomaa ja Karula noorte looduskaitsjate ühine sügisseminar Soomaal. Toimus räätsamatk Riisa rabasse ning külas käis Raido Kont.
   
 • 25.09.2019 – Soomaa rahvuspargi koostöökogu koosolek Mart Saare majamuuseumis Hüpassaares, Merike Saaremetsa loeng Mart Saare teemal.
   
 • 25.10.2019 – Arhitektuuripärandi õppepäev Joosep Metslangi juhendamisel. Venesauna talu Tipu külas ja Adojaani talu Riisa külas. Fotod
   
 • 17.11.2019 – Kalapüügiga seotud traditsioone tutvustav õppepäev Käära talus, Sandra külas. Ettekanded Aino Saarlalt ja Ants Kaasikult, traditsiooniliste kalapüügivahendite tutvustamine jne.  Fotod
   
 • 03.12.2019 – Soomaa koostöökogu õppekäik Eesti Rahva Muuseumisse, etnograaf Reet Piiri loeng Soomaa piirkonna rahvarõivastest, tutvumine Soomaa piirkonnast kogutud esemetega.
   
 • 6.-8. detsember 2019 - Soomaa noorte looduskaitsjate talveseminar. Külas käis kirjanik Liisi Seil, Ahhaa teaduskeskus; külastasime Lilli Looduskeskust; meisterdasime laternaid ja võtsime osa Soomaa sünnipäevast, kus tervitasime rahvusparki omatehtud luuletustega.
   
 • 08.12.2019 – Soomaa rahvuspargi 26. sünnipäeva tähistamine Soomaa külastuskeskuses Tõramaal: koostöökogu koosolek, professor Karl Pajusalu loeng Soomaa põliskeeltest, Soomaa segaansambli kontsert, Aivar Ruukel räägib ühepuupaatidest, Aino Saarla viib läbi Soomaa teemalise mälumängu.  Fotod
   
 • 27.12.2019 – Soomaa koostöökogu õppekäik Suure-Jaani kirikusse, jõulutraditsioonide tutvustamine – juhendajad kirikuõpetaja Hedi Vilumaa, organist Merike Saaremets ja käsitöömeister Stella Martsoo.