Õppe- ja matkarajad

ÕPPERAJAD

Hüpassaare õpperada

 • Algus ja lõpp: Kootsi küla, Mart Saare majamuuseum
 • Pikkus: 4,4 km
 • Tähistus: infostendid
 • Rajal näed: kõdusoomets, Kuresoo raba, laukad, Mart Saare majamuuseum
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), +372 435 7164, info.soomaa@rmk.ee  
  piirkonna loodusvaht Silver Sams + 372 5302 2170

Ingatsi õpperada

 • Algus ja lõpp: Sandra küla, Karuskosele suunduva tee lõpp
 • Pikkus: 4,3 km
 • Tähistus: viidad, infostendid
 • Rajal näed: lodumets, rabarinnak, Kuresoo raba. laukad, vaatetorn
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), +372 435 7164, info.soomaa@rmk.ee  
  piirkonna loodusvaht Silver Sams + 372 5302 2170

Koprarada õpperada

 • Algus ja lõpp: Tipu küla, RMK Soomaa rahvuspargi külastuskeskus
 • Pikkus: 1,8 km, millest 660 m läbitav ratastooli ja lapsevankriga
 • Tähistus: viidad, infostendid
 • Rajal näed: erinevad metsatüübid, Mardu oja, kobraste tegevusjäljed  
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), +372 435 7164, info.soomaa@rmk.ee  
  piirkonna loodusvaht Silver Sams + 372 5302 2170

Kuuraniidu õpperada

 • Algus ja lõpp:Sandra küla, Kildu -Tõramaa tee 15,6. km asuv parkla
 • Pikkus: 1 km
 • Tähistus: infostendid
 • Rajal näed: kõdusoomets, torikseened, vaatetorn
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), +372 435 7164, info.soomaa@rmk.ee  
  piirkonna loodusvaht Silver Sams + 372 5302 2170

Lemmjõe keelemetsa õpperada

 • Algus ja lõpp: Sandra küla,  Kildu- Tõramaa  tee 19,6. km asuv parkla Kuusekääral
 • Pikkus: 5,8 km
 • Tähistus: infostendid
 • Rajal näed: lammimets, kobraste tegutsemisjäljed, Lemmjõe tamm, Lemmjõgi, Raudna jõgi
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), +372 435 7164, info.soomaa@rmk.ee  
  piirkonna loodusvaht Silver Sams + 372 5302 2170

Meiekose õpperada

 • Algus ja lõpp: Kõpu-Jõesuu mnt 26. kilomeetril asuv parkla ja Raunda jõe Meiekose sillalt 200 m Tõramaa poole jääv teeots
 • Pikkus: 5,6 km
 • Tähistus: infostendid
 • Rajal näed: luhad ehk lamminiidud ja sealne taimestik, Raudna jõgi, jändrikud tammed, vanad talukohad
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), +372 435 7164, info.soomaa@rmk.ee  
  piirkonna loodusvaht Silver Sams + 372 5302 2170

Riisa õpperada

 • Algus ja lõpp: Kõpu-Jõesuu mnt 32. kilomeeter, Riisa küla
 • Pikkus: 4,8 km, millest 1,2 km läbitav ratastooli ja lapsevankriga
 • Tähistus: infostendid
 • Rajal näed: Riisa raba, rabalaukad, älved, Navesti jõgi ja kõrge kaldamets, vaatetorn
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), +372 435 7164, info.soomaa@rmk.ee  
  piirkonna loodusvaht Silver Sams + 372 5302 2170

Öördi õpperada

 • Algus ja lõpp: Iia küla, Kõpu-Jõesuu mnt 7. km juhatab viit
 • Pikkus: 2,4 km
 • Tähistus: infostendid
 • Rajal näed: jäänukjärv, Öördi raba
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), +372 435 7164, info.soomaa@rmk.ee  
  piirkonna loodusvaht Silver Sams + 372 5302 2170

MATKARAJAD

RMK matkatee Oandu-Aegviidu-Ikla

 • Algus ja lõpp: Matkatee Soomaa rahvuspargi osa kulgeb Hüpassaare lõkkekohast Pertlimetsa lõkkekohani
 • Pikkus: 56 km (Oandu-Aegviidu-Ikla matkatee kogupikkus on 375 km)
 • Tähistus: viidad ja kilomeetripostid
 • Rajal näed: Mart Saare majamuuseum, Oksa mantelkorsten, Läti vaatetorn, rahvuspargi külastuskeskus, Tipu koolimaja ja looduskool
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), +372 435 7164, info.soomaa@rmk.ee  
  piirkonna loodusvaht Silver Sams + 372 5302 2170

Pauna kultuurilooline matkarada

 • Algus ja lõpp: Kõpu-Jõesuu mnt., Tipu küla, Tipu koolimaja
 • Pikkus: 3 km
 • Tähistus: viidad, infostendid
 • Rajal näed: Tipu looduskool, Halliste jõgi, Villem Reimani sünnikodu Pauna talu, luhaheinamaad 
 • Hooldaja: Tipu Looduskool MTÜ, + 372 535 36961, info@tipulooduskool.ee

Ingatsi õpperada_K.Kingumets

Ingatsi õpperada. Foto: Krista Kingumets