Külastaja meelespea

Rahvuspargi territooriumil liikudes:

 • Palume enne kaitseala külastamist tutvuda kaitseala kaitse-eeskirjaga;
 • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata ja säilita siin valitsev vaikus;
 • Looduses liikudes järgi igaüheõigust ja head tava, tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks on vajalik omaniku luba;
 • Kikepera ja Valgeraba sihtkaitsevööndites on keelatud inimeste viibimine 15. veebruarist kuni 31. juulini ning Paelama sihtkaitsevööndis 15. märtsist kuni 31. augustini.
 • Tuhametsa reservaadis on inimeste viibimine aasta ringselt keelatud.
 • Mootorsõidukitega liikle ja pargi selleks ettenähtud kohtades. Ohutuse tagamiseks palume sõita kruusateedel mõõduka kiirusega;
 • Rahvuspargis võid korjata marju, seeni ja muid metsaande välja arvatud loodusreservaadis ja sihtkaitsevööndites liikumispiirangu ajal (vaata kaarti);
 • Kalapüük on lubatud vastavalt kalapüügiseadusele;
 • Rahvuspargi veekogudel, sealhulgas suurveealal, võid sõita vaid mootorita ujuvvahendiga;
 • Telgi ja tee lõket ainult selleks ette valmistatud ja tähistatud kohtades, lõkkekohast lahkudes kustuta lõke;
 • Looduses liikudes hoia koer rihma otsas;
 • Suurvee ajal rahvusparki külastades küsi infot ligipääsetavuse kohta RMK Soomaa külastuskeskusest.

Rahvuspargist lahkudes palume:

 • endaga kaasa võtta reisi jooksul tekkinud prügi ning toimetada see prügikasti.

  Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonil 1247

         Hädaabinumber 112

Talvine raba_A.Ruukel

Talvine rabalummus. Foto: Aivar Ruukel