2017 suvine kursus

Kursus toimus 04. juuli – 06. juuli 2017, Vanaõue Puhkekeskuses

4. juuli

Esimesel päeval kogunesid kella 10.00ks kursuslased Vanaõue Puhkekeskusesse Vihi külas. Kursuse avamisel tutvustati Europarc programmi ja noore looduskaitsja kursuse seost Europarciga ja päevakava. Laagris osalejad said läbi mänguliste tegevuste tuttavaks, vormistati kursuse kokkulepped ja pandi kirja mida kolmelt päevalt ootame ja mida me ei soovi, et juhtuks. Päeva juhatasid sisse K. Kingumets, M. Palginõmm ja P. Valge.

Päras lõunasööki sõitsime Soomaa rahvusparki. Tutvumise Triin Saluste eestvedamisel Soomaa RP külastuskeskuse ja sealsete ekspositsioonidega, käisime Riho Männiku juhtimisel läbi Kopraraja ning lõpuks andis Meelis Suurkask meile kätte töövahendid (rehad, ämbrid, oksakäärid ja saed) ning läksime Kopraraja äärseid tiike puhastama. Puhastasime tiikide kaldalt võsa kui tiikidest taimestikku. Tegevus oli välja kuulutatud avaliku üritusena ja teavitatud oli kogukonda talgute toimumisest. Kahjuks väljastpoolt kursust osalejaid ei olnud. Tagasiteel Soomaalt tegime kiire tutvuse Jõesuu rippsillaga.

Pärast õhtusööki kujundasid noored laagrilippu ja toimus lõkkeõhtu. Küpsetasime vorstikesi, šašlõkki ja šokolaadiga banaani. Piret õpetas kasutama tulepulka ja sellega lõkke süütamist. Õhtut sisustati mängudega.

5. juuli

Teisel päeval pärast hommikusööki võtsime suuna Pärnusse. Esimesena külastasime Pernova loodusmaja, kus meid võttis vastu Kadri Kilusk, kes õpetas noori tegema veeanalüüse. Määrasime N, P ühendeid, pH-d, temperatuuri, hapnikusisaldust ja karedust. Pärast tegime tutvust ka loodusmaja kahe näitusega – sääse- ja linnumunade väljapanekuga.

Lõunast läksime kahe paadiga sõitma Pärnu ja Sauga jõele. Mõlemas paadis olid meile infot jagamas giidid, Imbi Vesik ja Malle Tiidla, kes rääkisid linna ajaloost ja sellest, mis jõelt vaadatuna paistis. Pärast paadisõitu võtsime suuna Sauga jõele maalihet vaatama, kus Merike Palginõmm rääkis miks maalihked tekivad ja mida need tähendavad inimese jaoks. Enne tagasisõitu Vanaõuele käisime läbi Pärnu rannaniidu õpperaja, kasutades Avastusrada.

Pärast õhtusööki algas OPEROG eestvedamisel kadunud inimeste otsimise teoreetiline ja praktiline koolitus. Arutati läbi miks inimesed looduses eksivad, mida loodusesse minnes kaasa võtta, kas ja keda teavitada kui loodusesse minna, kuidas k adunud inimeste otsimine käib. Tegime läbi ka praktilise inimese otsimise metsas. Juba õhtupimeduses kui otsimise koolitus oli läbi, võttis tegevuse üle Uudo Timm kes tutvustas lühidalt pisiimetajate püüdmist ja lõkse. Panime üheskoos üles lõksud pisiimetajate püüdmiseks.

6. juuli

Kolmanda päeva hommik algas pärast hommikusööki väikese matkaga. Läksime tühjendama lõkse, mille Uudo ja meie eelmisel õhtul üles olime pannud. Saak oli kesine – vaid 1 isend lõksus. Kui lõksud üle vaadatud ja kokku korjatud suundusime tubasele tegevusele. Uudo tutvustas pisiimetajate klassifitseerimist ja määramist. Praktilise tööna saime ise paar isendit lahata, naha maha võtta ja kuivama panna. Nahad said noored endale koju kaasa. Lisaks jagas Uudo soovijatele pisiimetajate määrajaid.

Pärast lõunasööki oli aeg loovtöö käes. Kursuslase Martin Tikk´i juhendamisel pidid 4 moodustatud rühma tegema loovtöö ja esitluse teemal „Soomaa“. See oli ühtlasi ka tagasivaateks ja kokkuvõtteks kolme laagripäeva kohta. Loovtööle järgnes lihtne teadmiste kontroll kus noored 8 etteantud märksõna järel oma mõtteid, kogemusi ja teada saadud tarkusi kirja panid ning pärast täitsid tagasiside ankeedid kursuse kohta.

Enne õhtusööki ja koduteele asumist jagati noortele kätte kursusel osalemist tõendav tunnistus ja JR kursuse pass. Lisaks infomaterjale edasiseks tutvumiseks. Kell 17.00 lõppes kursus.

Soomaa rahvuspargi noore looduskaitsja kursusel osales 2017. a suvel 16 noort - 8 neidu ja 8 noormeest, kellest 8 noort on kursusel osalenud ka varasemalt.