2015 kevadseminar

Karula noore looduskaitsja kursuse kevadise jätkuseminari kokkuvõte

25. ja 26. aprillil toimus Karula noore looduskaitsja kursuse jätkuseminar. Seekordse laagriliste kokkusaamise peamiseks eesmärgiks oli kolme Värtemäel asuva allika puhastamine.  Labidatega rassisid 17 noort tööd teha hea mitu tundi, et allikate voolutee mudast vabastada. Need, kes parasjagu ei mahtunud kaevama, said aidata loodusvahil puid metsa alt autokärusse tassida ja kive kärust allikate juurde tuua. Lõpuks vooderdati allika veevõtu koht kividega, et puhast vett mugavam kätte oleks saada. Töö lõppedes paistis vesi siiski sogane ja juua seda veel ei saanud. Õhtul said kõik end mudast puhtaks küürida suitsusaunas ja karastada Ähijärves. Lõkkel tehti vorste ja torupillimuusika saatel söödeti ka sääski.

Jätkuseminar on hea võimalus suvisel Junior Rangeri kursusel osalenud noortel uuesti kokku saada ja midagi käegakatsutavat rahvuspargi looduse heaks ära teha. Enamus eelmisel suvel laagris osalenutest on tulemas laagrisse ka sel aastal. Tore on jälle sõpradega kokku saada, rahvuspargi kultuuripärandit, loodust,  kaaslasi ning iseendki paremini tundma õppida.  Kohalikud noored õpivad kogu rikkust, mis neil Karula rahvuspargi näol ukse ees on, väärtuslikuks pidama ning kaugemalt tulijailegi muutub rahvuspark armsaks. Emotsionaalne side, mis laagrilistel Karulaga  või üleüldse loodusega tekib, jääb neid positiivselt mõjutama pikaks ajaks. Loodetavasti aitavad  laagrid kaasa loodusest ja pärandkultuurist hoolivate isiksuste kujunemisele, tulevaste tarkade ja teadlike otsustajate kasvamisele. Teiste rahvusparkide kogemus on näidanud, et kursustel osalenud noored löövad käed külge ka edaspidi vabatahtlikena rahvusparkide looduskaitselistes töödes.

Oluline osa laagrite kavandamisel on kohalike kaasamine. Oleme tänulikud Mati Urbanikule  jätkuseminari tööde juhendamise, Liivia Trollale maitsva söögi ja Karl-Mart Trollale meeleolukate torupillilugude eest!