Saera küla, Vabadussõja lahingupaik ja mälestuskivi – Saera külas, praeguse rahvuspargi piiril, toimus eestlaste jaoks edukalt lõppenud Vabadussõja lahing Eesti Soomusrong nr. 3 ja Läti Punaste Küttide vahel. 2015. aastal paigaldati lahingupaika mälestuskivi.