57.712454938909, 26.502242088318

Ligikaudu 3 km pikkune lookleva kaldajoonega Ähijärv on tüüpiline rohketoiteline järv, mille liivastel kallastel on mitmeid lõkke- ja supluskohti. Järve keskmine sügavus on 3,8 m, kõige sügavam koht 5,5 m. Ähijärve elustik on liigirikas, ainuüksi vetikaliike on leitud üle 100. Tegu on hea kalajärvega – lisaks tavapärastele siseveekaladele elavad siin angerjas ja koha. Varemalt oli järves ka palju vähki. Ähijärve on peetud pühaks järveks, millega on seotud hulga legende ja pärimusi. Huvitavad on järve põhjas asuvad mäed, mis järve keskelgi pea veepinnani küündivad ja madalama veetasemega saarekesteks muutuvad.