Mähkli küla ja muinaskalme

57.746481119462, 26.480784416199

Mähkli küla on tüüpiline Lõuna-Eestile iseloomulik hajaküla, kus talud paiknevad üksikult või paarikaupa küngaste vahel. Siin on näha traditsioonilist pärandmaastikku. Mähkli metsas asub muistne matusepaik ja muinaseluase. Tolleaegsete kommete kohaselt surnud põletati ning järelejäänud luukillud puistati koos esemetega kalmemüüride vahele. Arvatakse, et kalmeid rajas ja kasutas vaid üks osa ühiskonna liikmetest, ilmselt keskmisest jõukam sotsiaalne kiht. Selliseid Rooma rauaaja (50-450 aastat pKr) kivikalmeid on siinkandis leitud veel Karkkülast ja Alakonnult. I aastatuhandest e.Kr. - II aastatuhandest on pärit muistne asulakoht. Asulakoha ümbruses paikneb arvukatest väikesetest liivakuhilatest koosnev kääbastik, mille rajamisele arheoloogid veel ammendavat selgitust leidnud ei ole.