2017 sügisseminar

Sügisseminar 14.-15. oktoober, Kaikamäel. 

Sügisseminar algas matkaga Peräjärve metsarajal. Ilm oli sügiseselt mõnus. Pool maad matkatud, jõudsime metsavend Käärmani punkri juurde. Sel suvel osalesid punkri taastamistöödes ka kaks noort looduskaitsjat - Uku Freiberg ja Hades Prans ning tegid samal teemal koolis ka loovtööd. Poisid rääkisid põnevalt, kuidas nemad tegid seal päevi töid, et kaevata uuesti lahti punkri koht maa sisse, kindlustasid seinu, ehitasid küttekolde, milline mööbel oli seal vanasti ning kuidas kaeti lõpuks punkri katus samblaga ning korstent aitas maskeerida pehkinud seest õõnes känd. Suvel tegelesid pukri taastamisega paras hulk inimesi, kuid võime vaid ette kujutada kuidas rajas ühekäeline metsavend algselt punkrit nii, et sellest ei tohtinud saada ümbruskaudu teada - ei heli, ei liiva ega saepuru jälgi tohtinud jääda.

Tagasi matkalt suundusime Karula rahvuspargi keskusesse, kus toimus RMK loodusõhtu. Timo Palo rääkis kliimamuutuste põhjustest - nii looduslikest kui inimetekkelistest, kliimamuutusi põhjustavatest teguritest ja mõjudest pikemas perspektiivis.

Õhtul tutvustas loodusfotograaf Arne Ader loodusfotograafia põhitõdesid nii noortele kui loodusfotograafia huvilistest vanematele. Järgmisel päeval sai looduses kohe õpitut rahendada. Väike retk Kaika kandis ja igaüks valis oma 3 parimat fotot, mida analüüsiti kõik koos. Selgusid parimad sügiseteemalised fotod.