Rebäse linnamägi ja asulakoht
Rebäse linnamägi on järskude nõlvadega ovaalse kujuga mägi, kus asus kohalikuks võimukeskuseks rajatud linnus. Muistsed karula inimesed elasid sellel mäel juba enne meie ajaarvamist. Viikingiajal (800–1050 p.Kr) on mägi olnud nähtavasti koprakaubitsejatega seotud, nimelt oli sellel ajal tulus kobraste küttimine ja nahkade edasi müümine Araabiamaadesse. Muistse vabadusvõitluse ajal (1208-1227) on sakslased seda linnust piiranud ja arvatavasti ka hävitanud. Muistne asulakoht paikneb linnamäest läänes.