Rõngastuskeskus

Eesti linnurõngad kannavad signatuuri ESTONIA MATSALU. Nii asub ka rõngastuskeskus siin Matsalus koordineerides lindude ning nahkhiirte märgistamist kogu Eestis. Siia kogutakse andmed kõigi Eestis rõngastatud lindude kohta, samuti leitud rõngaste kohta. Suur osa lindudest rõngastatakse Kabli ja Häädemeeste linnujaamades. Rõngastatud lindude taasleidude hulk ulatub ca 1500-ni aastas. Kaugeimad meil rõngastatud linnud on leitud Lõuna-Aafrikast.

Kõigist rõngastatud lindude tabamistest (leitud surnult, püütud ja vabastatud, leitud jäänused jne) palume teatada:

* e-postil matsalu@envir.ee või

* aadressil: Keskkonnaagentuur, Matsalu Rõngastuskeskus, Penijõe, 90305 Lääneranna vald, Pärnumaa või

* telefonil 472 4221, 53003289.

Üles tuleks märkida kõik andmed rõngalt ning täpsustada rõnga leiukoht ja -aeg ning linnuliik (kui võimalik), kelle jalas või kaelas rõngas leiti/nähti. Võimaluse korral võib rõnga ka rõngastuskeskusesse saata. Lisaks palume teatada leidja kontaktandmed, et saaks tabamistingimusi ja -kohta vajadusel täpsustada ning leidjale rõngastusandmed teatada. 

Hiireviu

Hiireviu rõngastamine Penijõel. Foto: Kaarel Kaisel

Täiendavat infot lindude rõngastusest saab lugeda Keskkonnaportaalist.