Rahvuspargi logo kasutamine

Rahvuspargid on erilise rahvusliku väärtusega alad looduse ja kultuuripärandi kaitsmiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. 2014. aastal loodi ühtne visuaalne identiteet meie rahvusparkidele. Selle töötasid välja Asko Künnap ja disainibüroo Rakett. 

Rahvuspargi logo on õigus kasutada ettevõtetel ja eraisikutel, kelle tegevus ühtib rahvuspargi põhimõtetega. Rahvuspargi logo kasutamiseks palume esitada avaldus Keskkonnaametile. Vabas vormis võiks lühidalt kirjeldada, millise ürituse või tootega on tegemist ning kuidas see toetab rahvuspargi kaitse-eesmärke. Keskkonnaametil on õigus mitte lubada logo kasutamist, kui selle kasutaja Matsalu logovõi ürituse põhimõtted ei vasta rahvuspargi kaitse-eesmärkidele.

Eesti rahvusparkide logode kasutamise juhend (PDF, suurus 3 Mb).

Matsalu rahvuspargi logoks on kolm lindu. Uuendatud logos on säilitatud juba klassikaks muutunud sümbol - linnud.