Külastaja meelespea

Rahvuspargi territooriumil liikudes:

  • palume enne kaitseala külastamist tutvuda kaitseala kaitse-eeskirjaga;
  • liikumispiirangutega sihtkaitsevööndites on liikumine lubatud kaitseala valitseja nõusolekul;
  • mootorsõidukitega liikudes kasutage selleks ettenähtud teid ja parklaid;
  • liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele ja looduskaitseseadusele;
  • telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult selleks ette valmistatud ja tähistatud paikades. Telkimine ja lõkke tegemine õuealal on lubatud omaniku loal;
  • kalapüük on lubatud üksnes kalastuskaardi alusel, mille saab soetada veebikeskkonnas kalaluba.ee

Rahvuspargi matkarajad võivad läbida karjatatavaid alasid. Seega palume:

  • mitte häirida kariloomi;
  • kasutada aedade läbimiseks ettevalmistatud kohti või ülekäike, nende puudumise korral sulgeda väravad hoolikalt;
  • pidada koerad rihmas ja kariloomadega radadele koeri mitte kaasa võtta.

Rahvuspargist lahkudes palume:

  • endaga kaasa võtta reisi jooksul tekkinud prügi ning toimetada see prügikasti.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonil 1247.

Hädaabinumber 112.