Kirikuküla küla, Lääneranna vald, Pärnumaa

Küla asub kunagisel laugel rannaastangul. Umbes 1000 aasta eest ulatus Matsalu laht Kirikuküla alla välja. Sadu aastaid kestnud karjatamise tulemusena on siin välja kujunenud väga kaunid maastikud, mis on säilinud tänapäevani. Suitsu jõe äärde viiva tee ääres ning mujalgi kohtab vanu rookatustega talumajasid. Arhitektuurimälestisena on muinsuskaitse alla võetud kunagise Äärenurga küla Tika talu kompleks.

Kirikuküla on nime saanud sellest, et kuulus Lihula kirikule, sealsed talupojad maksid makse kirikuõpetajale. 1782. a revisjonis on küla märgitud kui Strand dorff und dorff Tallo meggi, külas leidub ka lisanimena Tallo. Hiljem oli külas Talu saun ning kaks Talu talu. Mellini kaardil 1798 on kohale märgitud Lasi, ilmselt hilisema Kirikuküla Laasu talu järgi. 1977–1997 oli Kirikuküla ametlikult Suitsu küla. Suitsu on paik küla loodetipus Tuudi jõe ääres (1855–1859 Суйтсо). Tänase Kirikuküla neid osi, mis kuulusid varem Lihula mõisa alla, nimetati Äärenurga külaks (1855–1859 Эренуркъ), see liideti Kirikukülaga pärast 1940. a.