2020 suvine kursus

VILSANDI JA MATSALU NOORE LOODUSKAITSJA JUNIOR RANGER ÜHINE LAAGER 2020
4. – 7. august, Vilsandi rahvuspargis, Kihelkonna koolimajas


Esimene päev Vilsandi ja Matsalu ühislaagris algas sõiduga Kuressaarest Kihelkonnale, kus toimus ametlik laagri avamine, lõunasöök ja majutamine. Peale sööki tutvusid noored  jääsulatusmängude kaudu ning seejärel suunduti Vilsandi rahvuspargi külastuskeskusesse Loonale, kus tutvuti rahvuspargi olemuse, eripära ja kohaliku eluga. Järgmisena suunduti Viidumäe looduskeskusesse ja seejärel Allikasoo õpperajale väikesele matkale. Õhtu jätkus puude äratundmise õpitoaga. Tiina Ojala abiga saime palju uusi teadmisi, kuidas puid eristada lehtede kaudu. Esimese õhtu lõpetas ühine Vilsandi ja Matsalu rahvusparkide uute lühifilmide ja Islandi loodusfilmi vaatamine.
Teine laagripäev sai veedetud Vilsandi saarel. Enne saarele minekut jagati noortele fotoaparaadid ning iga grupp sai omale teema, mida jäädvustada. Suunduti paatidega Papissaare sadamast Vilsandi saarele, kus ootas meid kogu päeva retkejuht Sirje Azarov. Vilsandil matkates külastasime vaatetorni, koristasime saare põhjaosast prügi, tutvusime Vilsandi saare rahvusvahelise õhuseirejaamaga, külastasime Vilsandi ilmajaama ning soovijad sai ka ujuma minna. Saarel matkasime umbes 15 kilomeetrit ning suundusime paadiga tagasi Saaremaa poole. Õhtuseks tegevuseks oli teisel päeval Vilsandi endise noore looduskaitsja Karl Hendrik Tamkivi poolt läbiviidud nahkhiirtega tutvumine ja nende detektoriga tuvastamine. Sel õhtul tabasime nelja eri liiki nahkhiiri.
Kolmanda päeva hommikul nahkhiirte õpe veel jätkus ning Karl Hendrik näitas meile nahkhiiredetektorist välja võetud helifaile graafilisel kujul. Saime teada, et nagu lindudel, on ka igal nahkhiirel oma „laul“, mida kajalokatsiooni meetodil loomakesed saagi püüdmiseks kasutavad. Peale seda vaatasime ja analüüsisime eelmisel päeval tehtud Vilsandi saare loodusfotosid. Peale lõunasööki võtsime ette väikese jalutuskäigu Kihelkonnalt Vikile, Mihkli talumuuseumisse, kus toimus höövlipäev. Seal saime tutvuda erinevate höövlitega läbi aegade ning samuti tutvustati erinevaid höövleid. Sama päeva raames toimus ka vikatiga niitmise tutvustus ja võistlus. Päev jätkus esmaabiga, mida viisid läbi Vilsandi endised noored looduskaitsjad Emilia Rozenkron ja Britta Laht. Noored said palju teada, kuidas hoida end ja aidata teisi, samuti sai proovida nuku peal elustamist. Õhtul lõkke ümber rääkis lugusid ning laulis koos noortega Ivo Reinok. 
Neljanda päeva hommikul tutvustati noortele Europarc Junior Ranger programmi. Samuti tegime kokkuvõtteid laagrist ning jagasime uusi teadmisi ja mõtteid. Seejärel korrastasime toad ning oligi aeg taas teele asuda.
Kursuse programmi panid kokku ning olid noortele looduskaitsjatele toeks ja abiks keskkonnahariduse spetsialistid Mahe Metsalu, Tairi Tappo ja Kalle Kõllamaa.

Matsalu ja Vilsandi JR noored Vilsandi saarel. Foto: Tairi Tappo

Matsalu ja Vilsandi JR noored Vilsandi saarel. Foto: Tairi Tappo