Kaitsealast
  • Vormsi maastikukaitseala moodustati 2000. aastal Lääne-Eesti saarestiku omapärase loodusmaastiku ja piirkonnale iseloomulike ohustatud pärandkultuurmaastike kaitseks.
  • Kaitseala pindala on 2423 ha, millest üle poole moodustab meri.
  • 1989. aastast kuulub Vormsi saar koos ümbritseva mereala ja saarekestega Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitsealasse. Biosfääri kaitseala ülesandeks on suunata ala tasakaalustatud arengut, säilitamaks elu ja keskkonda ning looduslikku mitmekesisust.  Biosfääri kaitseala näol on tegu rahvusvahelise tähtsusega kaitsealaga, mis on tunnustatud UNESCO programmi "Inimene ja biosfäär" (Man and the Biosphere) alusel, mille sisuks on ühendada looduskaitselised eesmärgid kultuuripärandi kaitse ja piirkonna arenguga, sealjuures tuleb lähtuda säästva arengu põhimõtetest.
  • Kaitsealal pesitsevad rand- ja väiketiirud, hüüp, hallhani, roo-loorkull ja teised linnud. Prästvike järv on elupaigaks suur- ja valgelaup-rabakiilile.
  • Kaitseala on osa rahvusvahelise tähtsusega Väinamere linnu- ja loodusalast.
  • Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.