Suurallikas moodustab ovaalse kujuga umbes 70 m pikkuse ja 25 m laiuse allikajärviku. Järviku põhi on mudane ja selles asub suur, ligi 5 m laiune ning umbes 0,5 m sügavune, tõusuallikalehter. Järves asub 1,5 m läbimõõduga rändrahn. Vesi on lubjarikas. Allikajärviku kaldad on soised ning seda ümbritseb lodumets, kus puudest kasvavad peamiselt sang- ja hall-lepad.