Külastaja meelespea
  • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata.
  • Telgi ja tee lõket ainult selleks ettevalmistatud ning tähistatud kohas. Lahkudes veendu, et lõke on kustunud.
  • Metsaande (marju, seeni, pähkleid) võid korjata, välja arvatud Rälby ja Hosby sihtkaitsevööndites väljaspool sihte ja teid 15. veebruarist 31. juulini, Rumpo sihtkaitsevööndi laidudel ning laidude rannajoonest 50 meetri piiresse jääval merealal 15. märtsist 15. juulini.  16. juulist 31. oktoobrini on laidudele minek lubatud kaitseala valitseja nõusolekul.
  • Jalgrattaga võid liikuda teedel ja radadel, mootorsõidukiga võid liikuda ainult selleks ettenähtud teedel.
  • Veekogudel võid sõita ujuvvahendiga, välja arvatud veerolleriga ja skuutriga. Prästviigi järvel on lubatud sõita ainult mootorita ujuvvahendiga.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonil 1247. Hädaabinumber on 112.

Matkarajad võivad läbida karjatatavaid alasid. Seega palume:

  • mitte häirida kariloomi;
  • kasutada aedade läbimiseks ettevalmistatud kohti või ülekäike, nende puudumise korral sulgeda väravad hoolikalt;
  • kaitsealal liikudes pidada koerad rihmas ja kariloomadega radadele koeri mitte kaasa võtta.

Kaitsealalt lahkudes palume:

  • võtta kaasa reisi jooksul tekkinud prügi ning toimetada see jäätmete kogumispunkti.