Huitbergi paekühm

Paekühm on üks vanemaid korallrifistruktuure Eesti aluspõhjas. Umbes 500 m² suurune ovaalse põhiplaaniga vastupidavatest ordoviitsiumi lubjakividest bioherm on viimase jääaja kulutuste alt läbi käinud ja kerkib ümbritsevast tasasest alast umbes 2,5 m kõrgusele. Bioherm sisaldab rohkesti kivistisi ehk fossiile. Samblavaibast vabadel kohtadel võib näha kivistunud koralle, valdavaks on tabulaadid ja rugoosid, leiab stromatoporaate, harvem brahhiopoode ja üksikuid sammalloomi. Kõik need loomad elasid troopilises, soojas madalmeres ordoviitsiumi ajastul, enam kui 400 miljonit aastat tagasi.