Külastajale

Vormsi pakub mitmekülgseid võimalusi aktiivseks puhkuseks. Sobiv vahend saarega tutvumiseks on jalgratas. Vormsi maastikud, pool-looduslikud kooslused, liigirikkus, pärandkultuur ja saareline eraldatus pakub elamusi erinevate huvidega inimestele.

Turismivõimaluste kohta Vormsi saarel saab infot Haapsalu turismiinfopunktist, Läänemaa turismiportaalist, Vormsi valla kodulehelt ja Puhka Eestis veebist. Huitbergi paekühm. Foto: Kaarel Kaisel