Kaitsekord

Vormsi maastikukaitseala kaitsekorda reguleerivad looduskaitseseadus ja Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri.

Kaitsekorra eripäralt jaguneb maastikukaitseala:

  • kolmeks sihtkaitsevööndiks - Rumpo (1463 ha), Hosby (301 ha) ja Rälby (158 ha);
  • kuueks piiranguvööndiks - Saxby (83 ha), Prästviigi (99 ha), Diby (92 ha), Rumpo (36 ha), Huitbergi (11 ha) ja Kärrsläti (181 ha).

Kaitsekorralduslike tegevuste kavandamisel ja tööde tegemisel on aluseks Vormsi maastikukaitseala, Näsi merikotka püsielupaiga ja Väinamere hoiuala Vormsi saarele jääva osa kaitsekorralduskava 2017-2026. aastaks.