Kontaktid

Keskkonnaameti Läänemaa kontor Lahe 8, 90503 Haapsalu, Lääne maakond.

Keskkonnaameti üldkontakt: tel 662 5999, info@keskkonnaamet.ee. Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Kui märkate rikkumisi kaitsealal või abi vajavaid loomi, teavitage sellest riigiinfo telefonil 1247.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem. Klienditeeninduse üldisest korraldusest COVID-19 ajal saab tutvuda lähemalt Keskkonnaameti kodulehel.

Vormsi maastikukaitsealaga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid


Läänemaa büroo juhataja

Lääne maakonna järelevalve

Liina Simpson, tel 5680 7267, liina.simpson@keskkonnaamet.ee


Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist

Looduskaitse valdkonna juhtimine Lääne ja Pärnu maakonnas

Meeli Kesküla, tel 5345 4246, meeli.keskula@keskkonnaamet.ee


Looduskasutuse osakonna spetsialist

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal

Helerin Lilleleht, tel 5680 2117, helerin.lilleleht@keskkonnaamet.ee


Metsaosakonna metsahoiu vanemspetsialist 

Metsandus, raied kaitsealal

Tõnis Ruber, tel 514 9148, tonis.ruber@keskkonnaamet.ee


Loodushoiutööde büroo vanemspetsialist 

Liigikaitse

Rita Miller, tel 5301 1496, rita.miller@keskkonnaamet.ee


Maahoolduse büroo vanemspetsialist

Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine

Kaie Kattai, tel 472 4227, 5300 1870, kaie.kattai@keskkonnaamet.ee


Maahoolduse büroo spetsialist

Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine

Priit Kukk, tel 5308 8935 , priit.kukk@keskkonnaamet.ee


Looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist

Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

Elle Puurmann, tel 517 4811, elle.puurmann@keskkonnaamet.ee


Jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse spetsialist

Jahinduse korraldamine

Ivar Marlen, tel 5304 0354, ivar.marlen@keskkonnaamet.ee


Jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku vanemspetsialist

Kalandus, harrastuspüük

Märt Kesküla, tel 523 4410, mart.keskula@keskkonnaamet.ee


Keskkonnahariduse osakonna spetsialist

Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused, kodulehe haldamine

Ave Huugen, tel 5887 1533, ave.huugen@keskkonnaamet.ee


 

Riigimetsa Majandamise Keskuse töötajate kontaktid

Marju Pajumets, külastusala juht, tel 522 0259, marju.pajumets@rmk.ee

Jaan Veltman, loodusvaht, tel 524 7887, jaan.veltman@rmk.ee


Kui märkate katkist või lõhutud kaitseala tähist, andke sellest koos täpse kaardi või koordinaatidega teada e-posti aadressil rmk@rmk.ee. Vormsi maastikukaitseala riigimaadel asuvate õpperadade ja puhkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) külastuskorraldusosakond. Loe külastusvõimalustest lähemalt leheküljelt Loodusega koos. Lisaks külastuskorraldusele korraldab RMK riigimaadel metsade majandamist ja looduskaitsetöid. RMK tegevustest looduskaitse valdkonnas saab ülevaate RMK kodulehelt.