Külastusvõimalused

Allika matkarada

 • Algus ja lõpp: Suuremõisa-Håkabacka tee
 • Pikkus: 1,2 km (osaliselt laudrada)
 • Tähistus: suunaviidad, infotahvlid
 • Märksõnad: Suurallikas, Lubjakünka ehk Raviallikas, Prästvike järv, käpalised, linnustik
 • Haldaja: MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus

Märjal ajal on soovitav jalga panna kummikud!

Huitbergi matkarada

 • Algus ja lõpp: Suuremõisa-Förby tee
 • Pikkus: 3 km
 • Tähistus: suunaviidad, infotahvlid
 • Märksõnad: Huitbergi paekühm (omaaegses troopilise madalmeres kujunenud korallriff), kivistised, käpalised, linnustik
 • Haldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

Rumpo matkarada

 • Algus ja lõpp: Rumpo küla
 • Pikkus: 6,7 km
 • Tähistus: suunaviidad, infotahvlid
 • Märksõnad: kadastikud, loopealsed, rannaniidud, Hullo lahe laiud, samblikud, linnustik
 • Haldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

Rumpo poolsaarel lookadastike vahel kulgeval matkarajal avaneb vaade Hullo lahele ja laidudele. 

 Suurallikas. Foto: Kaarel Kaisel